konferencja CO PO 1 LIPCA? 22 CZERWCA 2016
WARSZAWA
Pałac Lubomirskich
plac Żelaznej Bramy 10 Co po 1 lipca? Wpływ rozporządzenia eIDAS na prawo polskie
eIDAS
Co po 1 lipca? Zapraszamy na konferencję „Co po 1 lipca? Wpływ rozporządzenia eIDAS na prawo polskie”. Już 22 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie spotkanie specjalistów z zakresu prawa, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych. e-IDAS – najważniejsze od wielu lat zmiany prawne dotyczące identyfikacji podmiotów: w biznesie, w administracji, w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Co wprowadzi eIDAS? Specjaliści z zakresu prawa nowych technologii przewidują, że wejście w życie rozporządzenia będzie skutkowało między innymi:
wprowazeniem nowych podpisów elektronicznych (w tym niefunkcjonującego dotychczas w Polsce podpisu zaawansowanego),
wprowazeniem pieczęci elektronicznych,
elektronicznym rejestrowaniem doręczeń,
pojawieniem się kwalifikowanych i zwykłych znaczników czasu.
Wszystkie te zmiany wynikające z wprowadzenia rozwiązań związanych z rozporządzeniem eIDAS wpłyną na procesy związane z cyfryzacją życia społecznego, a także na praktykę prawniczą w zakresie procedury administracyjnej, podatkowej oraz cywilnej.
Dla kogo jest konferencja?
dla biznesu i firm IT wdrażających obieg dokumentów i usług
identyfikacji
elektronicznej dla służby zdrowia, która począwszy od 1 stycznia będzie musiała wdrażać nie tylko pakiet przepisów dotyczących
eZdrowia ale
także eIDAS dla administracji publicznej – w zakresie stosowania dokumentów elektronicznych, identyfikacji elektronicznej a także pieczęci elektronicznych dla banków i firm ubezpieczenowych, które będą wdrażać te systemy
NASI EKSPERCI
Konferencja „Co po 1 lipca? Wpływ rozporządzenia eIDAS na prawo polskie”, to spotkanie najważniejszych ekspertów z dziedziny prawa, 11 wystąpień, przedstawiciele instytucji rządowych, wiedza niezbędna podiotom biznesowym i administracyjym.
PROGRAM KONFERENCJI
9.30 Otwarcie konferencji – prof. n. dr hab. Dariusz Szostek (Szostek_Bar i Partnerzy) 9.45 Sebastian Christow (Ministerstwo Rozwoju) Ustawa o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw 10.15 dr Grzegorz Sibiga (Państwowa Akademia Nauk) Konsekwencje eIDAS dla administracji 10.45 Artur Miękina (Asseco Data Systems)
Rola usług Zaufania na sfederowanym rynku ID 11.15 Przerwa kawowa 11.45 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (CBKE, Uniwersytet Wrocławski) Wpływ eIDAS na procedurę cywilną (wykład on-line) 12.15 prof. n. dr hab. Dariusz Szostek (Szostek_Bar i Partnerzy) Problematyka podpisu własnoręcznego na tablecie – konsekwencje prawne. Nowe ujęcie dokumentu. 12.45 Maja Caplete (Quick Sign) 13.00 Lunch 13.40 Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Cyfryzacji) Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z upowszechnieniem się usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 14.00 Michał Tabor (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) Pieczęć elektroniczna i inne usługi zaufania 14.20. dr Kajetan Wojsyk (Ministerstwo Zdrowia) Identyfikacja elektroniczna w służbie zdrowia po wejściu w życie eIDAS 14.40 Damian Klimas ( Szostek_Bar i Partnerzy) Elektroniczne poświadczenie odbioru a kwalifikowane doręczenie elektroniczne – czy warto się decydować? 15.00 r.pr. P. Brewiński (Związek Banków Polskich) Prawne aspekty wdrożenia regulacji eIDAS z punktu widzenia banków. 15.15 DEBATA (M. Tabor, dr K. Wojsyk, K. Schmidt, A. Miękina, M. Caplete) – moderator prof. n. dr hab. Dariusz Szostek 16.00 zakończenie konferencji
KLIKNIJ TUTAJ,
ABY SIĘ ZAPISAĆ
napisz do nas!
ORGANIZATORZY
PARTNERZY

Trwa wysyłanie

Błąd serwera. Spróbuj jeszcze raz

Trwa wysyłanie